NOODVERLICHTINGSCONTROLE

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Dit is namelijk zowel in het bouwbesluit, de bouwverordening als in de ARBO - wet opgenomen.

WAT HOUDT EEN NOODVERLICHTINGSINSPECTIE IN?
Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat minstens één keer per jaar het noodverlichtingssysteem moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud zijn daarom belangrijk en noodzakelijk.

HOE KAN VEROUDERING VAN DE NOODVERLICHTING WORDEN TEGENGEGAAN?
Net als bij veel andere veiligheidsinstallaties is ook noodverlichting aan veroudering onderhevig. Zo zal de accu in de meeste gevallen na vier jaar aan vervanging toe zijn en kunnen elektronische componenten defect raken. Bij geen of achterstallig onderhoud kan het proces van veroudering zeer snel gaan, wat uiteindelijk kan leiden tot het uitvallen van de noodverlichting en dus tot onnodige kosten.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR!
Comfort Techniek TVB B.V. kan een controle / inspectie voor u uitvoeren. De inspectie wordt op basis van de wettelijk normen gedaan. De inspectie wordt zowel visueel, als door meting en beproeving gedaan. De inspectie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde medewerker, die kennis heeft van de van toepassing zijnde normen.© Comfort Techniek TVB B.V.     |     Disclaimer     |     Algemene Voorwaarden     |     Downloads