NEN INSPECTIE

Elektrotechnische apparatuur is volop in ons leven aanwezig. Denkt u maar eens aan computers, verlichting, elektrisch handgereedschap, huishoudelijke apparaten, etc. Deze apparaten zijn allemaal aangesloten via snoeren en stekkers, welke misschien via meerdere verlengsnoeren en contactdozen lopen.

HET WEGWERKEN VAN ELEKTRONISCHE INSTALLATIES
De vaste elektrotechnische installaties zijn vrijwel altijd weggewerkt in de wanden, vloeren en plafonds. Ook al zijn deze installaties vrijwel niet zichtbaar, des te meer hebben wij ze nodig. Als er ergens een storing is, of de stroom uitvalt, zorgt dit altijd voor veel ergernis. Daarom is het belangrijk om uw elektrotechnische installatie van tijd tot tijd kritisch te bekijken. Blijkt bij een calamiteit dat een installatie niet voldoet aan deze wettelijke normen, dan is de beheerder hiervoor aansprakelijk.

HET UITVOEREN VAN EEN NEN KEURING
Comfort Techniek TVB B.V. kan een preventieve controle voor u uitvoeren. De inspectie wordt op basis van de wettelijk normen NEN 3140 en NEN 1010 gedaan. De inspectie wordt zowel visueel, als door meting en beproeving gedaan. De inspectie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde medewerker, die kennis heeft van NEN 3140 en NEN 1010.

HET OPSTELLEN VAN EEN SCHRIFTELIJK RAPPORT
Aan het eind van het onderzoek, worden de bevindingen met u doorgenomen en u door middel van een rapport schriftelijk aangeboden. Indien u dit wenst, kunnen wij aanvullend een plan opstellen om de geconstateerde gebreken te verhelpen. Situaties die een acuut gevaar opleveren worden, in overleg, direct verholpen.© Comfort Techniek TVB B.V.     |     Disclaimer     |     Algemene Voorwaarden     |     Downloads