HET UITVOEREN VAN NEN KEURINGEN

IS UW GEREEDSCHAP GEKEURD VOLGENS DE NEN 3140?
Volgens de ARBO is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijk elektrische gereedschap te laten werken. Wanneer er zich onverwijld een bedrijfsongeval voordoet, dan zal de arbeidsinspectie onder andere kijken of het elektrische gereedschap is gekeurd volgens de NEN 3140. Dit is de Nederlandse norm, waarin de elektrische veiligheid van machines wordt geregeld.

DE KEURING
Wanneer uw machines volgens deze norm zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker, met de tekst 'goedgekeurd volgens de NEN 3140'. Tevens ontvangt u een certificaat, met alle relevante gegevens over de machine, de testresultaten en de vervaldatum van de keuring.

VISUELE INSPECTIE
Voor zowel randaarde (SK I), als voor dubbel geïsoleerde (SK II) apparaten gelden dezelfde criteria met betrekking tot de visuele controle. 

De machines worden op de volgende punten beoordeeld:

- De mechanische toestand, inclusief de aanwezigheid van vocht en vuil.
- Geen onderbreking in de beschermingsleiding en aardleidingen (voor zover dat te zien is).
- Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk gerepareerd.
- Materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.
- Gebruikte contactstoppen en koppelcontacten zijn niet beschadigd.
- De invoeren van de leidingen zijn goed gemonteerd inclusief de trekontlasting.
- Hulpmiddelen, bedieningsorganen, schakelaars en relais zijn in goede staat.

METING EN BEPROEVING
De beproeving gebeurd via een speciaal meetinstrument, dat de meetresultaten van iedere machine registreert. Voor ieder apparaat ontvangt u een apart testcertificaat. Tevens worden eventuele gebreken en / of reparaties per apparaat in een logboek bijgehouden. In geval van calamiteiten is dit logboek op te vragen, zodat nagegaan kan worden wat er in de loop der tijd met het apparaat is gebeurd. De volgende metingen of beproevingen vinden plaats op en aan het elektrische materiaal, t.w. isolatieweerstand, lekstroom weerstand, beschermingsleiding en functietest.© Comfort Techniek TVB B.V.     |     Disclaimer     |     Algemene Voorwaarden     |     Downloads