ZORG & BOUWKUNDIG ADVIES

DREMPELS
Het mag duidelijk zijn dat drempels grote hindernissen zijn voor rollend materieel. Maar als waterkering bij een buitendeur of badkamervloer zijn ze niet te missen. Een tegenstrijdigheid die best opgelost kan worden, maar waar vaak onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Daarentegen zijn drempels binnenshuis in de meeste gevallen vaak overbodig. Voor plaatsen waar ze onvermijdbaar zijn (bijvoorbeeld waterkering in de badkamer), bestaan er afgeronde of afgeschuinde hardsteen- of kunststeendorpels. Deze sluiten vlak aan op de vloerafwerkingen ter weerszijden. Geleidelijk stijgt dat naar maximaal 15-20 mm hoogte in het midden. Er zijn vlakke aluminium of kunststof drempels, voor het afwerken van plaatsen waar drempels verwijderd zijn.

DE EISEN IN HET BOUWBESLUIT
Het Bouwbesluit spreekt over een maximaal hoogteverschil van 20 mm. Voor rolstoelen is dat inderdaad te doen. Voor tilliften en rollators, met veel kleinere wielen, is 20 mm. veel te veel. In de praktijk komt het toegestane hoogteverschil soms meerdere malen zeer kort achter elkaar voor. Zo'n situatie "voldoet" weliswaar formeel aan het Bouwbesluit, maar zorgt toch voor een slechte toegankelijkheid. Wie er oog voor heeft, ziet ook in "levensloopgeschikte" nieuwbouwsituaties, volop voorbeelden van onbereikbare balkons door hoge drempels. In sommige nieuwbouwprojecten zijn zelfs de hoofdentrees van woningen alleen per trap(je) bereikbaar. Met een weggestopt "achterommetje" voor de rolstoelers!

BEDIENING
Het bedienen van schakelaars, deurkrukken, raamboompjes, kranen e.d. kunnen lastig zijn. Bij een hoogte van 85 - 105 cm boven de vloer zijn deze wel goed bedienbaar vanuit een rolstoel. Verkeerd geplaatste raam- en deurkrukken zijn soms eenvoudig te verlengen of te verplaatsen. Hiervoor bestaan stangen- of kettingsystemen, waarmee ramen op afstand mechanisch bedienbaar zijn. Ook elektrische (afstands-)bediening is mogelijk. 
Comfort Techniek TVB B.V. kan u helpen met advies op maat en gekeurde kwaliteitsproducten.© Comfort Techniek TVB B.V.     |     Disclaimer     |     Algemene Voorwaarden     |     Downloads