BRANDBEVEILIGING

DIRECTE VERBINDING MET DE MELDKAMER
Een betrouwbare brandpreventie, is één van de basiskenmerken van een veilig huis. In geval van brand, is elke seconde kostbaar. Daarom raden wij aan, om in elke kamer een rookmelder op te hangen. Met de kwaliteit van Comfort Techniek TVB B.V., beschikt u over een geavanceerd brandpreventie-systeem, met in serie-geschakelde rookmelders, die eventueel zijn verbonden met de meldkamer. Tevens kan u via uw mobiele telefoon melden, dat er sprake is van rookontwikkeling. Als er ten minste twee rookmelders waarschuwen voor rookontwikkeling, kan de alarmoperator direct de brandweer bellen, ook als er niemand thuis is.


ZIJN UW BLUSTOESTELLEN GOED ZICHTBAAR?
Blustoestellen moeten in een gebouw zodanig worden geplaatst, dat bij een calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. In de praktijk betekent dit dikwijls, dat de locatie van het blustoestel met een pictogram wordt aangeduid. De loopafstand naar een blustoestel, mag niet meer dan 30 meter bedragen en de onderlinge afstand van twee blustoestellen niet meer dan 60 meter zijn.

DE EISEN VAN EEN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE BRANDMELDINSTALLATIE
Een brandmeldinstallatie is essentieel; het kan een brand in een vroeg stadium signaleren en lokaliseren, waardoor snel kan worden ingegrepen. Om de kwaliteit van de brandmeldinstallaties te verhogen, moet deze voldoen aan de norm NEN 2535. Van sommige brandmeldinstallaties wordt verwacht, dat deze door een onafhankelijke inspectie instelling wordt geïnspecteerd. Indien door deze partij wordt vastgesteld, dat de installatie inderdaad voldoet aan de uitgangspunten, zal er hiervoor een certificaat worden afgegeven.
© Comfort Techniek TVB B.V.     |     Disclaimer     |     Algemene Voorwaarden     |     Downloads